تبلیغات
انسجام

به نام خدا

انسجام
امروز   به وبلاگ  انسجام  خوش آمدید


¿
چهارشنبه 13 تیر 1386

بسم الله الرحمن الرحیم

سیاست خارجی

حضرت امام از مفاهیم نوین حقوق و روابط بین الملل بهره گرفته لیكن بدان ها بسندهنكرده, اصول تازه ای را بدین مجموعه افزوده اند. استكبارستیزی, عزت طلبی, و حمایت از مستضعفان و محرومان عالم را می توان از این جمله نام برد.

 ضمناً بعضی ازهمان مفاهیم رایج نیز در منظومه فكری امام به عنوان یك اندیشمند اسلامی تفسیر متفاوت از یك سیاستمدار غیر دینی دارد; مثلاً اندیشه اصل عدم مداخله با شعار (صدور انقلاب) وارسال پیام برای حجاج یا راهپیماییِ برائت از مشركین در موسم حج و قاعده منافع ملّی با قطع رابطه با مصر به خاطر امضای پیمان كمپ دیوید و یا قطع رابطه با اسرائیل به خاطر ستم بر فلسطینیان قابل جمع است. اكنون پس از ارائه تصویر كوتاهی از سیاست خارجی امام به اختصارچند امر ثابت در اندیشه سیاست خارجی ایشان را ذكر می كنیم.

۱_ اصل رابطه با كلیه كشورها: آیا (رابطه) اصل است یا استثنا? به بیان دیگر آیا
ایجاد رابطه محتاج پدید آمدن علل و موجبات است یا قطع رابطه مستلزم رخ دادن شرایط و مقتضیات ویژه است? به نظر امام رابطه دوستانه با كلیه كشورها برحسب (طبع اوّلی) امری پسندیده است.

ناگفته پیداست كه اصل مزبور مقیّد به عدم مداخله .احترام متقابل. و ارتباط متوازن و عادلانه است.

اصل نه شرقی ـ نه غربی: در ظرف زمانی این شعار كشورها با محوریّت آمریكا
و شوروی به دو بلوك غربی و شرقی تقسیم می شدند, اما با فروپاشی شوروی تقسیم مزبور نیز متلاشی شد. پس آیا اجل ِاین شعار هم سرآمده است? منطق اخباری پاسخ ایجابی را می طلبد, در حالی كه امام شخصاً آن را جاودانه قلمداد كرده اند:

"طلاب علوم دینی و دانشجویان دانشگاه ها باید با تمام توان خود در مراكزشان از
انقلاب و اسلام دفاع كنند, فرزندان بسیجی ام در این مراكز پاسدار اصول تغییر
ناپذیر "نه شرقی, نه غربی" باشند."

پس باید از پوسته عبور كرد تا به مغز رسید. روح این شعار در حقیقت نفی سلطه, عدم تعهد به بیگانگان و استقلال سیاسی است. گرچه محیط سیاسی آن روزگار جامه خاصی بر تن آن حقیقت پوشانده و قالب نه شرقی ـ نه غربی را آفریده است:

"دولت اسلامی ما آزاد و مستقل خواهد بود… ما نه به سوی غرب و نه به طرف
شرق گرایش نخواهیم داشت و می خواهیم یك جمهوری بی طرف و غیر متعهّد
باشیم."

استكبار ستیزی: واژه استكبار و مشتقاتش و ضرورت ستیزه جویی با آن گرچه ریشه قرآنی دارد, برای اوّل بار ظاهراً توسط امام در ادبیات سیاسی روزگار ما جای گرفت. استكبار ستیزی از مفاهیم كلیدی و زوال ناپذیر اندیشه امام است, گرچه مصادیق و موارد آن دائماً تغییر پذیرند.

حمایت از مستضعفان و محرومان: تفكّر سیاسی امام مانند بعضی از كوته فكران و بسته ذهنان, فرقه ای یا مذهبی نیست. اندیشه ای است برفراز شیعه گری و مسلمان محوری. لذا نه تنها مسلمانان سراسر عالم كه مستضعفان تمامی گیتی مطمع نظر ایشان است. همواره آنان را به رفع ستم از خویش دعوت و بر حمایت قاطع از آنان تصریح نموده اند.
حمایت آشكار از مستضعفان و محرومان از اندیشه های ثابت معظم له است:

در تمام اقشار عالم مسلمین به پاخیزند بلكه مستضعفین به پاخیزند.

"تمام ملت های مظلوم را پشتیبانی می كنیم و تمام ملت های مظلوم باید ظالم ها را از صفحه روزگار بیرون كنند و از تاریخ بیرون برانند

قطع ارتباط با اسرائیل: موضع گیری امام در برابر اسرائیل سابقه ای دیرپا دارد و در تمام این مدّت, آشكارا خشم, نفرت و انزجار خود را از رژیم اشغالگر قدس اعلام داشت و ارتباط با آن را ناممكن دانسته اند. موضع ثابت در قبال یك كشور چه محملی دارد?

پاسخ این است كه اسرائیل اصلاً فاقد مشروعیت سیاسی و غاصب است, در جایی كه آمریكا مشكل مشروعیت را ندارد و تنها به خاطر خوی استكباری و دد منشی مورد انتقاد است:

"ما با اسرائیل چون غاصب است و در حال جنگ است با مسلمین روابطی نخواهیم داشت."

"اسرائیل غاصب است و هیچ گونه رابطه ای بین ایران و یك مشت غاصب وجود
ندارد."

قطع ارتباط با آفریقای جنوبی: دولت آفریقای جنوبی نیز با اتخاذ رویه
نژادپرستی (آپارتاید) همانند اسرائیل با بحران مشروعیت مواجه بود. از همین رو امام ارتباط با آن كشور را نیز ناممكن می پنداشتند:

"چه كسی حاضر است به یك كشور نژادپرست جنایت كار "آفریقای جنوبی" نفت
بفروشد."

این بود گزیده ای از بیانات و موضع گیری های امام خمینی(ره) راجع به روابط خارجی و مسایل بین الملل.

ان شاالله که بتوانیم ادامه دهنده راه امام راحل باشیم.

 

نوشته شده در چهارشنبه 13 تیر 1386 و ساعت 10:07 ق.ظ توسط : مجید نیکبخت
ویرایش شده در - و ساعت -